Travers

På de olika industrierna utförs arbete på höjd dagligen, när man konstruerar en maskin eller en hel produktionslinje så utelämnas ofta säkerhetslösningar och tillträdesleder för de som i ett senare skede ska underhålla maskinen och utföra servicearbeten.

För att kunna utföra service och underhåll på en traverskran krävs ofta att servicepersonalen utför arbete på höjd. Tillträdeslederna till de olika service punkterna uppe på traversen saknar ofta ett godkänt fallskydd vilket leder till att personal utsätts för betydande fallrisker vid dessa arbeten. Vi arbetar aktivt med att fallskydda tillträdesleder och skapa säkra servicelägen så att underhållspersonalen alltid kan utföra sitt arbete i skydd mot fall.

Är du intresserad av fallskyddsutbildning?

KONTAKTA OSS

Vi fallskyddar sverige

Vi är verksamma i alla delar av Sverige och har personal som arbetar från Trelleborg till Kiruna.

Certifierade installatörer

All vår personal har giltiga certifikat och godkända krav och säkerhetsutbildningar.

Nära kunden

Med vår långa erfarenhet arbetar vi kundnära och har lärt oss identifiera våra kunders risker och har metoder för att förebygga dem.

För en säkrare arbetsplats

Vårt arbete syftar till att alla som har ett arbete på höjd ska kunna gå till jobbet med rätt förutsättningar.