Slutna utrymmen

Räddning ur slutna utrymmen

Arbeten i slutna utrymmen ställer extra höga krav på säkerheten och lyft av person ur utrymmet ska vara förberett om det inte är uppenbart onödigt. Förberedande åtgärder samt instruktioner för att kunna utföra detta lyft är nödvändiga. Rutiner innan tillträde för att minimera risken att en person ska behöva räddas är grundläggande.

Vi har ett koncept som används flitigt av olika pappers och kartongbruk men även andra industrier runt om i landet och på hösten vid underhållstopparna arbetar nästan all vår personal med säkerhet i slutna utrymmen.

NUAB_slutnautrymmen
Slutna_utrymmen

Vår personal finns på plats dygnet runt

På underhållsstoppen finns vi på plats med en central postering med ett stort upplag av olika typer av räddningsutrustning. Vår personal finns på plats dygnet runt med ett journummer där vi nås.

Innan stoppet har vi inventerat och dokumenterad de flesta utrymmena som ska luckas upp för att få lokalkännedom och ett grunddokument att utgå ifrån. Innan tillträde rings vi ut för att snabbt rigga upp räddningsutrustning och uppfylla lagefterlevnad vid arbetet i det slutna utrymmet.

Arbetssätt och utrustning dokumenteras och räddningsplaner för nästkommande år produceras och överlämnas till kunden. På ett underhållsstopp kan cirka 200 anpassade räddningsplaner produceras.

Vill du veta mer om slutna utrymmen?

Välkommen att skicka en förfrågan via formuläret här intill.