Långsiktigt avtal med LKAB

Långsiktigt avtal med LKAB

Vi tecknar ett långsiktigt samarbetsavtal med LKAB.

LKAB arbetar enligt devisen säkerheten först. Genom ett långsiktigt avtal med NUAB Fallskydd arbetar LKAB för att öka säkerheten för såväl medarbetare som underentreprenörer. Alla som arbetar på höjd där fallrisk föreligger ska arbeta säkert på LKAB: s område.

 I avtalet kommer NUAB Fallskydd att ansvara för att inventera nuläget på det olika anläggningarna och ta fram åtgärdsförslag för att säkra arbetsplatserna från fallolyckor och se till att LKAB uppfyller lagefterlevnad. I avtalet ingår även installationer av fasta fallskyddssystem, besiktning av fallskydd och framtagande av räddningsplaner.

NUAB Fallskydds VD Daniel Degerman kommenterar:

“Vi är glada och stolta över att få skriva ett avtal med en
av våra viktigaste kunder. Under många år har vi arbetat med fallskydd och
anläggningssäkerhet med fokus på den norrländska basindustrin och LKAB har
varit vår kund i många år. Det är mycket tack vare våra kompetenta medarbetare
och det fantastiska arbete dom utför vecka efter vecka som ger oss möjligheten
att skriva ett sådant avtal.”

Avtalet innebär att vi kommer att etablera oss med kontor i 
Malmfälten och anställa fler medarbetare. Faktum är att vi inom kort skriver hyresavtal för vårt nordligaste kontor vilket vi tycker är väldigt inspirerande med tanke på den enorma tillväxt som sker i norra Sverige.

Författare

Fler nyheter

Dela vidare artikeln

Facebook
LinkedIn