Vi erbjuder professionell konsultation med kundens säkerhet i fokus

Nästan fyra av tio allvarliga arbetsolyckor är en fallolycka. Hälften av fallolyckorna leder till bestående men hos den som drabbas. Vi vill att alla ska ha rätt förutsättningar vid arbete på höjd!

nollvision mot fallolyckor

%

Säkerhetstänk

Snabb och effektiv konsultation

Fallskyddskonsultation

Vanligtvis kontaktar kunder oss med frågor angående fallskydd. Det finns massvis med information och AFS:ar man kan läsa sig igenom hos exempelvis arbetsmiljöverket. Det kan vara mycket svårt att navigera bland alla lagstiftningar så många personer passar istället på att kontakta oss direkt och få svar på frågorna. Här ser ni några av våra vanligaste konsultationsärenden.

Våra kunder kontaktar oss för att få hjälp med:

  • Installation av fasta fallskyddssystem
  • Riskanalyser för arbete på höjd
  • Räddningsplaner
  • Fallskyddsinventeringar
  • Takbesiktningar
  • Utbildningsbehov
  • Utrustningsbehov
  • Besiktning av fallskyddsutrustning
  • System för påminnelse för återkommande besiktning
  • Säkerhet vid slutna utrymmen

 

Behöver du fallskyddskonsultation?

ANLITA OSS

Vi fallskyddar sverige

Vi är verksamma i alla delar av Sverige och har personal som arbetar från Trelleborg till Kiruna.

Certifierade installatörer

All vår personal har giltiga certifikat och godkända krav och säkerhetsutbildningar.

Nära kunden

Med vår långa erfarenhet arbetar vi kundnära och har lärt oss identifiera våra kunders risker och har metoder för att förebygga dem.

För en säkrare arbetsplats

Vårt arbete syftar till att alla som har ett arbete på höjd ska kunna gå till jobbet med rätt förutsättningar.