Fallskyddsinventering

NUABs fallskyddsavdelning är specialiserade på att identifiera risker, utarbeta räddningsplaner och hjälpa våra kunder med installationer av fasta fallskyddsystem. För att kunna arbeta fallskyddad på ett både säkert och praktiskt sätt krävs oftast en bra lösning. Vi hjälper er med en lösning som förebygger skada genom fall och uppfyller de lagkrav som finns.

1. Platsbesök

När ni upptäcker eller misstänker att det finns en brist i er arbetsmiljö där fallrisk föreligger är ni välkomna att kontakta oss på NUAB Fallskydd för att få hjälp. Vi skickar ut en av våra fallskyddsspecialister för att utföra en grundlig fallskyddsinventering där vi tar fram en rapport med åtgärdsförslag för att säkra den aktuella platsen.

2. Rapport / Offert

Efter platsbesöket får ni en rapport där vi redovisar de risker som finns samt hur dessa kan förebyggas. Finns det behov av fasta fallskyddsystem bifogas offert för installation.

3. Installation

Vid beställning kontaktar vi er för att boka in tid för installationen. Systemet installeras enligt överenskommelse efter installationen demonstrerar vi systemet för slutanvändaren och överlämnar nödvändig dokumentation. Vi för in all utrustning i vårt besiktningsverktyg Kontrollpunkt som skickar ut en automatisk påminnelse innan nästa besiktning.

behöver du hjälp med fallskydd?

SKICKA EN FÖRFRÅGAN

Vi fallskyddar sverige

Vi är verksamma i alla delar av Sverige och har personal som arbetar från Trelleborg till Kiruna.

Certifierade installatörer

All vår personal har giltiga certifikat och godkända krav och säkerhetsutbildningar.

Nära kunden

Med vår långa erfarenhet arbetar vi kundnära och har lärt oss identifiera våra kunders risker och har metoder för att förebygga dem.

För en säkrare arbetsplats

Vårt arbete syftar till att alla som har ett arbete på höjd ska kunna gå till jobbet med rätt förutsättningar.