Industriklättring/ Ropeaccess

Varför välja Ropeaccess?

Ropeaccess är en mycket effektiv metod för att underhålla och förbättra befintliga strukturer och konstruktioner. Här är några skäl till varför ropeaccess är så effektivt och vilka fördelar det har jämfört med att bygga ställning:

Kostnadseffektivitet: Ropeaccess är generellt sett kostnadseffektivt jämfört med att bygga en helt ny ställning runt en struktur. Det sparar på material-, arbetskraft- och tidskostnader.

Tidsbesparing: Att bygga en ställning kan vara en tidskrävande process. Ropeacess kan ofta utföras snabbare, vilket minskar ställtiden för konstruktionen eller byggnaden.

Minimal störning: Ropeaccess möjliggör ofta att arbetet fortsätter eller att användare av byggnaden kan fortsätta sin verksamhet med minimal störning. Att bygga en ställning kan kräva att området stängs av under en längre tid

Mindre miljöpåverkan: Att bygga en ställning kan kräva användning av betydande mängder material och energi. Ropeacess minimerar den miljöpåverkan som är förknippad med tillverkning och transport av dessa material.

Alla våra industriklättrare är certifierade genom IRATA

Vad gör NUAB Fallskydd?

Våra skickliga industriklättrare med gedigen hantverksbakgrund är specialister på att ta sig effektivt till svåråtkomliga platser för att besikta och reparera skador men även utföra olika typer av montage och demontage. Här är några nyckelfaktorer som gör deras arbete så effektivt:

  1. Teknisk Expertis: Våra industriklättrare har en djup teknisk förståelse för både byggnadsstrukturer och klätterteknik. Detta gör dem kapabla att identifiera skador och utveckla effektiva reparationsstrategier. Vi har kunskap inom bygg, betong, svets, mek och ytbehandling av stålstrukturer.
  2. Säkerhetskompetens: Säkerhet är alltid högsta prioritet. Våra klättrare är utbildade och erfarna när det gäller att följa säkerhetsprotokoll och använda korrekt utrustning för att minimera risker vid arbete på höjd.
  3. Utrustning: Vi tillhandahåller våra klättrare med toppmoderna klätterutrustningar och verktyg som är avsedda för reparationsarbeten på svåråtkomliga platser. Detta säkerställer att de kan utföra sitt arbete effektivt och noggrant.
  4. Planering och Förberedelse: Innan varje uppdrag utför våra klättrare noggrann planering och riskbedömning. Detta inkluderar att analysera skadans omfattning och utforma en detaljerad strategi för att utföra reparationerna
Besiktning av fallskyddssystem på utsida skorsten
Besiktning av fallskyddssystem, där skylift inte kan användas
Montage av rörisloering
Demontage av tegelpannor
Isbekämpning

Behöver du en fallskyddskonsultation?

Välkommen att skicka en förfrågan via formuläret här intill.