Svensk basindustri

Svensk basindustri

Svensk basindustri är avgörande för Sverige. Gruvorna, stålet, kemin och skogen är moderna och konkurrenskraftiga industrisektorer i internationell toppklass. I anslutning till att basindustrin utvecklas skapas också nya idéer och ny teknologi i snabb takt i andra delar av näringslivet.

Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige, ca 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Runt fabrikerna finns nätverk av mindre företag för transporter, varor och servicetjänster vilket har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten.

Proffs på svensk basindustri

Vi har under en lång tid intresserat oss för den svenska basindustrin. Ute på industrin sker arbete på höjd på daglig basis och är en del av arbetsmiljön för ett stort antal personer runt om i Sverige. Våra fallskyddsspecialister  har själva arbetat med service och underhåll i dessa miljöer vilket gör att vi snabbt kan identifiera risker och känna igen oss i våra kunders utmaningar. Med vår erfarenhet från stålverk, gruvor, pappersbruk och andra fabriker är vi den ledande aktören av fallskyddslösningar till den svenska basindustrin.

Våra tjänster:

Installation av fasta fallskyddssystem:

Vi installerar fasta fallskyddssystem där ni som kund vill ha en säker och praktisk lösning. Placeringen av systemen varierar beroende på vart de aktuella arbetet utförs. Ex. pappersmaskiner, traverskranar, schakt, silos, industritak, vid lastning och lossning. Vi anpasssar lösningen utefter er utmaning!

Riskanalyser för arbete på höjd

Arbete på höjd är förenat med risker och riskerna måste därefter hanteras på ett bra sätt så att arbetet kan utföras säkert. Vi utför riskanalyser på alla olika typer av arbetsmoment och platser, efter en utförd riskanalys tar vi fram åtgärdsförslag för att förebygga de risker som identifierats.

Räddningsplaner:

När arbete på höjd utförs finns ofta en fallrisk och det är arbetsgivaren ansvar att se till att det finns en plan för att evakuera en nödställd vid en eventuell olycka. Vi hjälper företag att ta fram räddningsplaner för deras olika arbetsmoment.

Säkerhet vid slutna utrymmen:

Arbete vid slutna utrymmen ställer extra höga krav på säkerheten och räddningen från dessa kan vara svår att utföra. Här har vi räddningsteam som kan hjälpa till med säkerheten vi tar hand om rutiner som riskanalys, säker avställning, arbetstillstånd, gasmätning samt säkerställer en bra lösning för tillträde och räddning.

Besiktning

Vi utför besiktning av fasta fallskyddssystem och fallskyddsutrustning. När vi utför besiktningen dokumenterar vi utrustningen i vårt besiktningsverktyg Kontrollpunkt systemet skickar ut en automatisk påminnelse i god tid innan nästa besiktning. Vi utför även höghöjdsbesiktningar på svåråtkomliga platser.

Är du intresserad av fallskydd?

ANLITA OSS

Vi fallskyddar sverige

Vi är verksamma i alla delar av Sverige och har personal som arbetar från Trelleborg till Kiruna.

Certifierade installatörer

All vår personal har giltiga certifikat och godkända krav och säkerhetsutbildningar.

Nära kunden

Med vår långa erfarenhet arbetar vi kundnära och har lärt oss identifiera våra kunders risker och har metoder för att förebygga dem.

För en säkrare arbetsplats

Vårt arbete syftar till att alla som har ett arbete på höjd ska kunna gå till jobbet med rätt förutsättningar.