Årlig kontroll personlig fallskyddsutrustning

VARFÖR
Enligt svensk lag skall fallskyddsutrustning som används kommersiellt inspekteras årligen av en kompetent person. Detta görs för att se till att den utrustning som används i Sverige idag håller hög kvalitet och inte har säkerhetsbrister.
NÄR
Utrustningen skall inspekteras och dokumenteras minst var 12:e månad men gärna oftare om utrustningen används intensivt eller används i aggressiva miljöer.
HUR
Du fyller i formuläret med era uppgifter, skickar produkterna till oss. Vi genomför kontroll, eventuell reparation och rengöring. paketerar och sänder tillbaka dem till er inom cirka 1 arbetsdag från det produkterna inkommit till oss. Dokumentation och automatisk påminnelse om nästa inspektion. alla produkter dokumenteras in i Kontrollpunkt där ni erbjuds gratis konton. här kan ni ser er utrustning och status på densamma. Alla protokoll och historik på utrustningen kan ni enkelt ta fram på rapportknappen och ett automatiskt påminnelse om inspektion för nästa år kommer i god tid till er.

Skicka produkterna till: NUAB, Fläktgatan 28, 94147 Piteå

Produkter du sänder in till NUAB för kontroll/service inte får vara utsatt för hälsofarligt damm eller kemikalier, t.ex. PCB eller Asbest!

Kontaktuppgifter

Företag
Adress
Postnummer
Ort
Kontaktperson
E-postadress
Telefon
Checka i denna ruta om kontaktuppgifter och fakturauppgifter är samma.

Fakturering

Fakturaadress
Företag
Adress
Postnummer
Ort
Kontaktperson
E-postadress
Telefon
Fakturamärkning
Ordernummer
Checka i denna ruta om fakturauppgifter och returuppgifter är samma.

Retur

Företag
Adress
Postnummer
Ort
Kontaktperson
E-postadress
Telefon

Fyll i utrustningstyp, tex. Fallskyddsblock, fallskyddssele, stödlina etc. Är du osäker skriver du övrigt.

Typ av utrustning Kända fel Antal Önskar RFID, ja eller nej

Behöver du fallskyddskonsultation?

ANLITA OSS

Vi fallskyddar sverige

Vi är verksamma i alla delar av Sverige och har personal som arbetar från Trelleborg till Kiruna.

Certifierade installatörer

All vår personal har giltiga certifikat och godkända krav och säkerhetsutbildningar.

Nära kunden

Med vår långa erfarenhet arbetar vi kundnära och har lärt oss identifiera våra kunders risker och har metoder för att förebygga dem.

För en säkrare arbetsplats

Vårt arbete syftar till att alla som har ett arbete på höjd ska kunna gå till jobbet med rätt förutsättningar.