Fasta fallskyddssystem

Fallskyddssystem

NUAB Fallskydd har lång erfarenhet av att installera fasta fallskyddssystem och olika typer av förankringspunkter. Fasta fallskyddssystem installeras ofta i fallriskmiljöer där kunden letar efter en permanent lösning som kan skydda den enskilde arbetaren från fall och göra användningen av fallskyddsutrustning praktisk. Med hjälp av ett väldesignat fallskyddssystem kan användaren förflytta sig över stora områden utan att behöva koppla om sin fallskyddsutrustning, detta leder till ökad säkerhet och produktivitet.

Fallskydd_start2
KVALITET

Världsledande tillverkare

Vi installerar fasta fallskyddsystem i samarbete med Söll från Honeywell, vilket är världens ledande tillverkare av fallskyddsutrustning. Honeywell har tagit fram utrustning och lösningar som inte bara gör arbetet på höjd säkrare utan även utvecklar produkterna för användarens bekvämlighet. Användarens trygghet och produktivitet ligger i fokus vid utvecklingen av fallskyddsprodukterna, vilka de arbetat med i 60 år.

TRYGGHET

Certifierade installatörer

NUAB Fallskydds installatörer är certifierade och använder produkter som uppfyller kraven enligt EN 795. Alla våra installatörer av fasta fallskyddssystem har en lång erfarenhet från industri, bygg, och gruva vilket gör att vi på ett bra sätt förstår våra kunders utmaningar. Vi utför noggranna riskanalyser innan vi påbörjar ett projekt och all personal har uppdaterade krav och säkerhetsutbildningar.

FLEXIBILITET

Vi säkrar alla arbetsmiljöer

Under alla år av kundanpassade lösningar har vi arbetat i de flesta olika miljöer. Vårt huvudkontor ligger i Norrland och i och med det har vi länge haft den tunga basindustrins förtroende och levererat lösningar till gruvindustrin, pappersindustrin och stålindustrin. Vi är verksamma i hela landet och utför arbeten till allt från bostadsrättsföreningar till kärnkraftsanläggningar, inget projekt är främmande för oss och vi drivs av utmaningar och att lösa våra kunders problem.

Proffs på svensk basindustri

Svensk basindustri är avgörande för Sverige. Gruvorna, stålet, kemin och skogen är moderna och konkurrenskraftiga industrisektorer i internationell toppklass. I anslutning till att basindustrin utvecklas skapas också nya idéer och ny teknologi i snabb takt i andra delar av näringslivet.

Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige, ca 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Runt fabrikerna finns nätverk av mindre företag för transporter, varor och servicetjänster vilket har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten.

Vi har under en lång tid intresserat oss för den svenska basindustrin. Ute på industrin sker arbete på höjd på daglig basis och är en del av arbetsmiljön för ett stort antal personer runt om i Sverige. Våra fallskyddsspecialister  har själva arbetat med service och underhåll i dessa miljöer vilket gör att vi snabbt kan identifiera risker och känna igen oss i våra kunders utmaningar. Med vår erfarenhet från stålverk, gruvor, pappersbruk och andra fabriker är vi den ledande aktören av fallskyddslösningar till den svenska basindustrin.

Vill du veta mer om fasta fallskyddssystem?

Välkommen att skicka en förfrågan via formuläret här intill.