Fallskyddsutbildning på plats hos kund

När det kommer till fallskyddsutbildning på plats hos kund ligger vi längst fram i utvecklingen i Norden. Med hjälp av våra mobila utbildningsplattformar kan vi utföra många praktiska moment i en säker miljö på plats hos kunden. Hos oss får ni träna på de olika arbetsmoment ni kan ställas inför på er arbetsplats.

Mobila utbildningsplattformar

På NUAB Fallskydd finns ett tydligt direktiv om att ligga lågt fram i utvecklingen och hålla en hög kvalite i vårt arbete. Vi har därför tagit fallskyddsutbildningar på plats hos kund till nästa nivå och utvecklat mobila utbildningsplattformar som vi tar med till kunden. Med hjälp av dessa plattformar kan vi utföra flera olika praktiska moment i en säker miljö och när vi delar upp deltagarna i två grupper och gör övningar parallellt med varandra så får kunden ut det mesta av den tid de har för utbildning. På plattformarna finns möjlighet till att klättra i stege, arbeta med olika typer av utrustningar på sluttande tak, deltagarna får lära sig att använda både vertikala och horisontella fallskyddssystem, arbeta med hjälp av stödutrustning för att kunna ha händerna fria att arbeta med och mycket mer. I slutet på dagen examineras deltagarna och får lära sig att utföra en passiv räddning samt självevakuering.

Utbildningslokaler

På tre platser i Sverige har vi utbildningslokaler där vi håller olika typer av fallskyddsutbildningar de ligger i Stockholm, Umeå och Piteå, här tar vi ofta emot lokalt förankrade företag och kunder som behöver längre utbildningar såsom GWO, Slutna utrymmen och Mast och stolpe.

Är du intresserad av fallskyddsutbildning?

KONTAKTA OSS

Vi fallskyddar sverige

Vi är verksamma i alla delar av Sverige och har personal som arbetar från Trelleborg till Kiruna.

Certifierade installatörer

All vår personal har giltiga certifikat och godkända krav och säkerhetsutbildningar.

Nära kunden

Med vår långa erfarenhet arbetar vi kundnära och har lärt oss identifiera våra kunders risker och har metoder för att förebygga dem.

För en säkrare arbetsplats

Vårt arbete syftar till att alla som har ett arbete på höjd ska kunna gå till jobbet med rätt förutsättningar.