Fallskyddsinventering

Fallskyddsinventering

NUAB Fallskydd är specialiserade på att identifiera fallrisker, utarbeta räddningsplaner och hjälpa våra kunder med installationer av fasta fallskyddssystem. För att kunna arbeta fallskyddad på ett både säkert och praktiskt sätt krävs ofta en kundanpassad lösning. Vi har lång erfarenhet av att ta fram dessa lösningar och kan tillsammans med våra fallskyddsspecialister ta fram en lösning som gör att ni som kund kan fallsäkra er verksamhet.

När ni upptäcker eller misstänker att det finns en brist i er arbetsmiljö där fallrisk föreligger kontaktar ni oss för ett platsbesök, besöket genererar en rapport med bifogad offert. Vid beställning levereras lösningen enligt överenskommelse.

nuab_inventering

Processen

Steg 1

Platsbesök

När ni upptäcker eller misstänker att det finns en brist i er arbetsmiljö där fallrisk föreligger är ni välkomna att kontakta oss på NUAB Fallskydd för att få hjälp. Vi skickar ut en av våra fallskyddsspecialister för att utföra en grundlig fallskyddsinventering där vi tar fram en rapport med åtgärdsförslag för att säkra den aktuella platsen.

Steg 2

Rapport / Offert

Efter platsbesöket får ni en rapport där vi redovisar de risker som finns samt hur dessa kan förebyggas. Finns det behov av fasta fallskyddsystem bifogas offert för installation.

Steg 3

Installation

Vid beställning kontaktar vi er för att boka in tid för installationen. Systemet installeras enligt överenskommelse efter installationen demonstrerar vi systemet för slutanvändaren och överlämnar nödvändig dokumentation. Vi för in all utrustning i vårt besiktningsverktyg Kontrollpunkt som skickar ut en automatisk påminnelse innan nästa besiktning.

Behöver du hjälp med fallskyddsinventering?

Välkommen att skicka en förfrågan via formuläret här intill.