Fallskyddsinventering

NUAB Fallskydd är specialiserade på att identifiera fallrisker, utarbeta räddningsplaner och hjälpa våra kunder med installationer av fasta fallskyddssystem. För att kunna arbeta fallskyddad på ett både säkert och praktiskt sätt krävs ofta en kundanpassad lösning. Vi har lång erfarenhet av att ta fram dessa lösningar och kan tillsammans med våra fallskyddsspecialister ta fram en lösning som gör att ni som kund kan fallsäkra er verksamhet.

Vi hjälper er med en lösning som förebygger skada genom fall och uppfyller de lagkrav som finns.

Enkelhet

Hur går det till?

När ni upptäcker eller misstänker att det finns en brist i er arbetsmiljö där fallrisk föreligger kontaktar ni oss för ett platsbesök, besöket genererar en rapport med bifogad offert. Vid beställning levereras lösningen enligt överenskommelse.

behöver du hjälp med fallskyddsinventering?

KONTAKTA OSS

Vi fallskyddar sverige

Vi är verksamma i alla delar av Sverige och har personal som arbetar från Trelleborg till Kiruna.

Certifierade installatörer

All vår personal har giltiga certifikat och godkända krav och säkerhetsutbildningar.

Nära kunden

Med vår långa erfarenhet arbetar vi kundnära och har lärt oss identifiera våra kunders risker och har metoder för att förebygga dem.

För en säkrare arbetsplats

Vårt arbete syftar till att alla som har ett arbete på höjd ska kunna gå till jobbet med rätt förutsättningar.