Uncategorized

Föregående Nästa När våra kunder frågar så ställer vi alltid upp. Vår huvudsakliga syssla är att projektera och installera fasta fallskyddssystem men ibland har våra kunder andra utmaningar som de behöver hjälp med. Här hjälper vi en av våra stora kunder med att isolera ett par hundra meter rör och arbetet sker hängande i rep, …

Reparbete Läs mer »

Föregående Nästa När fallskyddssystemet ska följa den befintliga konstruktionens radie måste man hålla tungan rätt i mun när man projekterar, särskilt då det inte finns några ritningar att tillgå. Vi är glada att vi har våra duktiga installatörer som har lång erfarenhet av mekanisk konstruktion och diverse underhållsarbeten. Dom löste uppgiften med bravur och egentligen …

Fallskyddssystem på stålverk Läs mer »

Föregående Nästa För att underhålla bandtransportörer på ett säkert sätt krävs ofta ett fallskyddssystem. I detta projekt ritades systemen in av konstruktören i en tidig fas, vilket alltid underlättar för oss som ska installera systemet. Detta system installerades ungefär 800 meter under jord i en gruva och vår kund säkerställer att entreprenörer och egen personal …

Fallskyddssystem för bandtransportörer Läs mer »

Föregående Nästa På underhållsmässan 2018 ställde vi ut tillsammans med Ahlsell i deras monter. Vår del av montern tillverkade vi och monterade vi själva och under mässan visade vi upp en del fallskyddsutrustning och fasta fallskyddssystem. Vi utförde även räddningsövningar från slutna utrymmen med rökmaskiner speaker röst och bjöd på en riktig show i deras …

Underhållsmässan 2018 tillsammans med Ahlsell Läs mer »

Föregående Nästa När Alimak hissen till kontinuerliga kokaren får ett oförutsett stopp och personal inte lyckas nödsänka hissen till underliggande nivå kan evakuering endast ske genom att klättra ut genom hissens tak och därefter ta sig via stege nedåt. Kontinuerliga kokaren är cirka 50 meter hög och att klättra ut kan bli riskfyllt utan rätt …

Fallskyddssystem till pappersbruk Läs mer »

Föregående Nästa För att kunna tillträda och arbeta i skydd mot fall på traversens huvudbärare behövde vår kund ett horisontellt fallskyddssystem. På grund av underliggande konstruktioner var fallhöjden låg så valet av system föll på ett skensystem som inte har så stor egen deflektion vid ett eventuellt fall. På traversen fanns ett elskåp som systemet …

Fallskyddssystem på travers Läs mer »

Föregående Nästa En av våra kunder skulle kapa upp ett 12×8 meters hål i taket för att kunna sänka ned ett lyftok genom taket för att lyfta en travers på plats. För att tillgodose ett bra skydd för de som skulle arbeta runt hålet på taket tillverkade vi och monterade ett räcke enligt EN13374, innanför …

Fallskyddsräcken på tak Läs mer »

Föregående Nästa Under sommaren 2021 hade en av våra kunder ett stort takras med stora materiella skador och för att kunna få säkert tillträde och kunna reparera dessa skador behövdes fallskyddssystem för att utföra arbeten nära ras kanterna. Vi installerade 3 stycken horisontella fallskyddsystem på en sammanlagt längd av 250 meter. Systemen används av företaget …

Fasta fallskyddssystem på tak Läs mer »

Föregående Nästa Vid den årliga besiktningen av fallskyddssystemen på skorstenarna hos en av våra avtalskunder SCA upptäcktes att fallskyddssystemets skenor hade för stora avstånd. Avståndet justerades genom att använda reparbete som åtkomstmetod då skenorna behövdes skruvas loss för att justeras. 

Föregående Nästa NUAB fallskydd blev kontaktad av PEAB gällande projektering och installation av fallskyddslösning vid ombyggnationen av Uppsala stadshus. Med ombyggnationen så skapades bland annat ett stort Atrium där man har en hel del fönster som sedan behöver kunna underhållas/ putsas utifrån. Därför behövde man installera ett fallskyddssystem som löper runt hela Atriumet. Med hjälp …

System för fasadunderhåll och fönsterputs Läs mer »