Viktigt att veta

Besiktning

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att utföra årliga besiktningar av sin fallskyddsutrustning. Den besiktningen skall utföras av en kompetent person. Vår personal är auktoriserad och har god erfarenhet av besiktning av fallskyddsutrustning. Besiktningen dokumenteras och rapporteras. Vi förser utrustningen med ett RFID-chip, utrustningen kan då spåras via chipet och detta gör att livslängden på utrustningen blir längre. När vi utför besiktning så för vi in uppgifter om utrustningen i vårt datasystem kontrollpunkt, systemet påminner oss i förväg om datum för nästa besiktning och vi ser till att er utrustning alltid besiktigas i tid. Ni som företaget kan välja mellan att antingen skicka in er utrustning till oss för att få den kontrollerad, eventuellt reparerad och sedan godkänd, eller så kommer vi på plats och utför kontroll och besiktning av utrustningen. Fallskyddsutrustning som inte längre kan spåras via informationen på identifikationslappen, t. ex genom slitage, väta eller smuts, måste kasseras.
Kontrollpunkt
Kontrollpunkt är ett system vi på Norrländskt utbildningskonsult AB har skapat då vi såg ett behov på den svenska arbetsmarknaden. I dagsläget så genomförs inte besiktningar och dagliga tillsyner på en acceptabel nivå, vi vill hjälpa er utöka ert säkerhetstänk i ert bolag med hjälp av ett egenutvecklat system som vi och våra kunder har gemensamt förbättrat sen dag 1.

Miller service point
Vi är certifierade att utföra besiktning, service och reparationer av de flesta olika fallskyddsutrustningarn som finns på marknaden och är auktoriserad Miller Service Point.
Besiktning på höghöjd
Vi är certifierade att utföra besiktning, service och reparationer av de flesta olika fallskyddsutrustningarn som finns på marknaden och är auktoriserad Miller Service Point.

Behöver du fallskyddsbesiktning?

KONTAKTA OSS

Vi fallskyddar sverige

Vi är verksamma i alla delar av Sverige och har personal som arbetar från Trelleborg till Kiruna.

Certifierade installatörer

All vår personal har giltiga certifikat och godkända krav och säkerhetsutbildningar.

Nära kunden

Med vår långa erfarenhet arbetar vi kundnära och har lärt oss identifiera våra kunders risker och har metoder för att förebygga dem.

För en säkrare arbetsplats

Vårt arbete syftar till att alla som har ett arbete på höjd ska kunna gå till jobbet med rätt förutsättningar.