nuab

Föregående Nästa Under sommaren 2021 hade en av våra kunder ett stort takras med stora materiella skador och för att kunna få säkert tillträde och kunna reparera dessa skador behövdes fallskyddssystem för att utföra arbeten nära ras kanterna. Vi installerade 3 stycken horisontella fallskyddsystem på en sammanlagt längd av 250 meter. Systemen används av företaget …

Fasta fallskyddssystem på tak Läs mer »

Föregående Nästa Vid den årliga besiktningen av fallskyddssystemen på skorstenarna hos en av våra avtalskunder SCA upptäcktes att fallskyddssystemets skenor hade för stora avstånd. Avståndet justerades genom att använda reparbete som åtkomstmetod då skenorna behövdes skruvas loss för att justeras. 

Föregående Nästa NUAB fallskydd blev kontaktad av PEAB gällande projektering och installation av fallskyddslösning vid ombyggnationen av Uppsala stadshus. Med ombyggnationen så skapades bland annat ett stort Atrium där man har en hel del fönster som sedan behöver kunna underhållas/ putsas utifrån. Därför behövde man installera ett fallskyddssystem som löper runt hela Atriumet. Med hjälp …

System för fasadunderhåll och fönsterputs Läs mer »

Föregående Nästa En av våra kunder inom basindustrin behövde hjälp med att fallsäkra en av deras linjer. Vi har tagit fram en lösning där vi har konstruerat 2 hållfasthetsberäknade teleskopbalkar så vi kunnat leverera ett horisontellt system som löper över hela linjen. Nu kan kunden arbeta säkert när underhåll ska göras på ströläggaren.

Föregående Nästa Vid olika typer av arbete i torken på pappersmaskinen finns det en uppenbar fallrisk och ytan personalen förflyttar sig är ofta blöt och hal. Här fick vi i uppdrag av en av våra stora kunder inom basindustrin att leverera en lösning där fallrisken kan byggas bort. Vi valde att använda oss av horisontella …

Fallskyddssystem i pappersmaskin Läs mer »

Föregående Nästa Vi är glada över att ha fått förtroendet av Skanska att installera alla fallskyddssystem och förankringspunkter på nya hotell Scandic i Kiruna. Efter projektet med fallskyddssystemen har vi även putsat alla fönster och på så vis fått se att systemen är anpassade på ett bra sätt. Att få vara med och bidra till samhällsomvandlingen i …

Fallskyddssystem för fönsterputs och fasadunderhåll Läs mer »

Föregående Nästa Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av flerbostadshus efterfrågade hjälp för att fallsäkra arbetet som sker på höjd längs med deras modullinje. Arbetet sker på 4st olika stationer och kunden behövde ett system som gav säkert tillträde med full rörlighet på dessa stationer. Vi konstruerade 8st hållfasthetsberäknade för infästning av systemen och levererade …

Fallskyddssystem för hustillverkare Läs mer »