Aria

Föregående Nästa I januari 2021 arbetade vi i ett team om 12 personer med att montera 6000kvm fallskyddsnät under befintlig stålstomme. Näten fungerar som fallskydd vid montage av takelement och hindrar även fallande föremål från att träffa underliggande nivå. Arbetet utfördes av våra egna fallskyddspecialister tillsammans med 4st inhyrda reparbetare från vår samarbetspartner WPS.

Den svenska basindustrin har intresserat oss under många år i och med det har vi utformat flera framgångsrika metoder för att öka säkerheten i våra kunders anläggningar. I tre års tid har vi arbetat med att uppdatera säkerheten för de som arbetar med underhåll av traverser på LKAB i Kiruna. I projektet har vi utfört …

Kran/travers säkerhet Läs mer »

Föregående Nästa Installation av fallskyddssystem på en vattenkraftstation. Hållfasthetsberäknade infästningar har tillverkats för infästning av systemet enligt kundens önskemål. Systemet skyddar kundens personal från fall och gör det praktiskt att använda fallskyddsutrustningen då blocket löper fritt längs med hela vajersystemet. Vi Installerar cirka 1500 meter horisontella vajersystem årligen.