Installation av fasta fallskyddsystem

Installation av fasta fallskyddsystem

Installation av fallskyddssystem på en vattenkraftstation. Hållfasthetsberäknade infästningar har tillverkats för infästning av systemet enligt kundens önskemål. Systemet skyddar kundens personal från fall och gör det praktiskt att använda fallskyddsutrustningen då blocket löper fritt längs med hela vajersystemet. Vi Installerar cirka 1500 meter horisontella vajersystem årligen.